මගී ජනතාව නෑ බස් රථ වලින් සීයට 10 ක් වත් දුවාගන්න බෑ

සමස්ත මගී ප්‍රවාහන බස් රථවලින් 10%ක් ධාවනය කිරීමටවත් දෛනිකව මගී ජනතාව නොමැති බවත්, මේ නිසා බස් රථ කර්මාන්තය දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව තිබෙන බවත් බස් රථ සංගම් හා මගී ප්‍රවාහන සේවක සංගම් සඳහන් කරති. උසස්පෙළ විභාගයට පෙනීසිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මූලික කර ගනිමින් සුළු බස් රථ ප්‍රමාණයක් ධාවනය කෙරෙන බවත්, එහෙත් එම බස් රථවලින් අතිවිශාල ප්‍රමාණයකට ඉන්ධන වියදමවත් නොලැබෙන බවත් එම සංගම් නියෝජිතයෝ පෙන්වා දෙති.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views