පොළොන්නරුව රෝහලේ කොරෝනා රෝගී අල්ලපු ඇඳේ සිටි කාන්තාව ජීවිතක්ෂයට

පොළොන්නරුව රෝහලේ  21 වන වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ස්වයං නිරෝදායනයට යොමු කළ 71 හැවිරිදි කාන්තාවක ඊයේ ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. බකමූණ පළමුවන ධීවර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි මෙම කාන්තාව රෝහලේ 21 වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට ඇත්තේ අංශ භාග රෝග තත්වයකට ප්‍රතිකාර ගන්නටය.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views