පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කිරීමේදී බස් රථ වල අංක සටහන් කර තබාගන්නැයි ඉල්ලීමක්

තමන් ගමන් ගන්නා පොදුප්‍රවාහන සේවා බස්රථ වල අංක සටහන් කර තබාගන්නැයි ජනතාවට පණිවුඩයක් ලබා දෙන බව පොලිස් මාධ්‍යප්‍රකාශකවරයා පවසයි.

පෑලියගොඩ කොවිඩ් ආසාදිතයින් පොදු ප්‍රවාහන සේවා රැසක ගමන් කර ඇතිබවට තොරතුරු ලැබීඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ .

මගීන් ගේ පහසුව සඳහා එම අංකය ස්ථාන කිහිපයක පැහැදිලිව දක්වන ලෙස බස් හිමිකරුවන්ටද දන්වා සිටිනවා.

මේ අතර නිරෝධායනය කල ස්තාන වල තවත් පත්‍රිකාවක් ඇලවීමටද පියවර ගැනෙනු ඇති. එම ස්ථනයට කිසිවෙකු පැමිනීම හා පිටවීම තහනම් කිරීමට අදාළ නීති දැඩිව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views