පානදුර කෙසෙල්වත්ත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය හුදකලා කෙරේ

පානදුර කෙසෙල්වත්ත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණයේ මාළු වෙළඳාම සිදු කරන පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වීමත් සමඟම ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් ද පී.සී.ආර් පරීක්ෂාවන්ට යොමු කෙරුණා. 

එම වාර්තා ලැබීමත් සමඟම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පානදුර කෙසෙල්වත්ත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය හුදකලා කිරීමට තීරණය කල බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදයනය කර සිටිනවා.

මේ වන විට පානදුර උතුර ප්‍රදේශයෙන් වෛරස ආසාදිතයින් 08ක් ද පානදුර දකුණ ප්‍රදේශයෙන් වෛරස ආසාදිතයින් 4ක් ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views