ප්‍රංශ ජනපති මුස්ලිම් විරෝධියෙකු කියා කුවේටයේ වෙළෙඳසැල් වලින් ප්‍රංශ බඩු ඉවතට

ක්වේටයේ සිල්ලර සහ සුපිරි වෙළෙඳ සැල් තුළ අලෙවියට තබා තිබූ ප්‍රංශ නිෂ්පාදන ඉවත් කිරීමට ඒවායේ බලධාරීන් කටයුතු යොදා ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. මුස්ලිම් ආගමිකයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රංශ ජනපතිවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.ඒ අනුව ක්වේටයේ   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views