නව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා පත් කෙරේ

නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කළුබෝවිල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන පත් කොට ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

The post නව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා පත් කෙරේ appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views