දිස්ත්‍රික්ක 02කින් පමණක් කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා නොවේ

මෙතෙක් වැඩිම Covid-19 ආසාදිත රෝගීන් වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ ලෙස සටහන් වන අතර එහි දෙවෙනි තැන හිමිව ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටයි.

මේ අතර මුලතිව් සහ වන්නි යන දිස්ත්‍රික්ක කිසිඳු රෝගියෙකු වාර්තා නොවූ දිස්ත්‍රික්ක ලෙස සටහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views