දැන් වාර්තා වූ 17 වන කොවිඩ් මරණයට හේතුව

මෙරට 17 වන කොවිඩ් නයින්ටීන් මරණය IDH රෝහලෙන් අද (27) වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views