තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 4කට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය

COLOMBO (News 1st) : හෝමාගම , මොරටුව, පානදුර දකුණ, පානදුර උතුර (කෙසෙල්වත්ත) පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ, නැවත දැනුම් දෙන තුරු අදාළ ප්‍රදේශවලට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි.

The post තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 4කට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 4කට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views