කොරෝනා තත්වයකට සූදානම්..

කොරෝනා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට යුතු කළ විට එළිදැක්වීම සඳහා ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් කෙටුම් පත් කරමින් සිටින බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කරයි.

එම ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයට පත් කළ විට බස්රථ තුළ මඟින් ප්‍රවාහනය කළ යුත්තේ මීටරයක පරතරයක් ඇතිව නිසා බස් රථවල ආදායම විශාල ලෙස පහත වැටෙන බව පැවසූ ඔහු කොවිඩ් ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තිය තුළින් ඊට විසඳුම් ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවද පැවසීය.

කොරෝනා තත්වය ප්‍රකාශයට පත් කළ විට බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමක් සිදුවන බව පැවසූ ඔහු කොරෝනා තත්ත්වය ඉවත් කළ පසු සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන ගාස්තු ක්‍රමය බලපාන බවද පැවසීය.

කොරෝනා ප‍්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම් ප්‍රදේශයක කොරෝනා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ විට බවද බස් ගාස්තු අදාල වන්නේ එම ප්‍රදේශයට පමණක් යයිද ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

ඔහු මෙම අදහස් පල කරනු ලද්දේ මහනුවර දී පැවති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමිනි.

The post කොරෝනා තත්වයකට සූදානම්.. appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views