කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා ගාල්ලේ රෝහල් 3 ක්

කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා හික්කඩුව ආරච්චිකන්ද රෝහලට අමතරව අම්බලන්ගොඩ සහ කරන්දෙණිය රෝහල්වලද වාට්ටු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පැවසිය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views