කොරෝනා ආසාදිතයන්ට වෙන්කළ රෝහල්වල ඇදන් සියයට 90ක් පිරිලා

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇති රෝහල්වල ඇඳන් ප්‍රමාණයෙන් සියයට 90…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views