කෙසෙල් වත්ත පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණය වසා දමයි

පානදුර උතුර පොලිස් වසමේ කෙසෙල් වත්ත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය අද (27 ) තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව පානදුර උතුර පොලීසියේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඉන්දික ගිනිගේ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views