කෙසෙල් වත්ත පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණය වසා දමයි

පානදුර උතුර පොලිස් වසමේ කෙසෙල් වත්ත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය අද (27 ) තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව පානදුර උතුර පොලීසියේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඉන්දික ගිනිගේ මහතා පැවසීය.

The post කෙසෙල් වත්ත පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණය වසා දමයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views