ඉන්දියාව සමග ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අත්සන් කළ පොම්පියෝ ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ බසියි

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතා මීට සුළු මහොතකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව වාර්තා වෙයි.

පොම්පියෝ මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ ඉන්දියාවේ සහ මාල දිවයිනේ සංචාරයකින් පසුව ය.

ඉන්දියානු සංචාරයේ දී ඔහු ඉන්දියාව සමග ආරක්ෂක සහයෝගිතා ගිවිසුමකට අත්සන් කළේ ය. එය ඉන්දියාව සමග මීට පෙර අත්සන් තබා ඇති ගිවිසුම් තුනකින්  පසුව අතසන් කළ හතර වැනි ගිවිසුමයි.

කලාපීය භූ දේශපාලන ප්‍රශ්න වල දී , ඇමෙරිකාව සහ ඉන්දියාව අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීම මීම ගිවිසුමේ අරමුණයි. ඉන්දියාවට ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක චන්ද්‍රිකා දත්ත ලබාදීම ද මෙම ගිවිසුම මගින් සිදුවන බව වාර්තා වීය.

ලබන අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයට පෙර කළ යුතු අවසන් කටයුතු ඉටුකර යාම මෙම සංචාරයේ එක් අරමුණක් බව විචාරකයෝ කියති.

මෙය පොම්පියෝ රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් මෙම කලාපයේ සිදුකරන අවසන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සංචාරය විය හැකි බව ද කියති.

The post ඉන්දියාව සමග ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අත්සන් කළ පොම්පියෝ ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ බසියි appeared first on Online sinhala news site in sri lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views