ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ලංකාවට එන්නේ මල් පැළ බෙදන්න නොවේ – බිමල්

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් පොම්පියෝ ලංකාවට එන්නේ මල් පැළ බෙදන්න නෙවෙයි. අපට තර්ජනය කර චිනයට එරෙහි බල කදවුර ආසියාවේ හදාගත්තයි.  ඉන්දියානු අගමැති ලංකාවට එනකොට කළු කොඩි දාන්න කතා කරපු ආණ්ඩුවේ අධිරාජ්‍ය විරෝධී දේශප්‍රේමීත් දැන් නිහඩ ඇයි” දැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බිමල් රත්නායක මහතා 25 දා පැවැසීය.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views