ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් දිවයිනට පැමිණෙයි (Photos)

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස රාත්‍රී 7.35 ට පමණ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views