අද මැරුණ අය ගැන විස්තර – 41 පුද්ගලයාට සිරෝසීස් – 87 කාන්තාව මැරුණේ නිවසේදිමයි – 19 තරුණයා ආබාධිතයෙක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදනයෙන් මියගිය තිදෙනා පිළිබඳ වැඩිදචුර තොරතුරු මේ වනවිට සෞඛ්‍ය අංශ මගින් අනාවරණය කර තිබේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views