අද කොරෝනා මරණ ගැන සෞඛ්‍ය ලේකම්ගෙන් නිවේදනයක්

අද දිනයේ සිදුවූ කොරෝනා මරණ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views