‘வெளிநாட்டு அழுத்தம் வேண்டாம்’!

‘வெளிநாட்டு அழுத்தம் வேண்டாம்’! கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு முன்பாக ஜே.வி.பியினர் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அமெரிக்க இராஜாங்கச்செயலாளரின் இலங்கை பயணத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தே இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views