யாழ். குருநகர் பாசையூர் பகுதிகளுக்கு வெளியாட்கள் செல்லத் தடை 

யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பாசையூர் பகுதிகளுக்கு வெளியாட்கள் செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views