மேலும் இரு இடங்களுக்கு ஊரடங்கு!

பாணந்துறை, மொரட்டுவை, ஹோமாகம ஆகிய பொலிஸ் பிரிவுகளிலும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views