பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சரின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளராக இரத்தினசிங்கம் லலீந்திரன் நியமனம்

(ஷமி மண்டூர்)பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சரின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளராக பிரதேச செயலக வீதி செங்கலடியினைச் சேர்ந்த இரத்தினசிங்கம் லலீந்திரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.இந்த நியமனக்கடிதத்தினை பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சின் அலுவலகத்தில் இராஜாங்க அமைச்சர் அருத்திக பெர்ணாண்டோ அவர்களினால் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.இரத்தினசிங்கம் லலீந்திரன் அவர்கள் பேராதனை பல்கலைக்கழத்தில் வீ.ஏ பட்டத்தினை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views