உலக நாடுகளின் அதிகாரபோட்டிக்கு இலங்கையை இறையாக்க இடமளிக்கவேண்டாம் – ஜே.வி.பி. கோரிக்கை

சீனாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக ஆசிய பிராந்தியத்தில் சுதந்திர வலயம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவதே மைக்பொம்யோவின் விஜயத்தின்நோக்கமாகும். அதனால் வல்லரச நாடுகளின் அதிகாரபோட்டிக்கு இலங்கையை இறையாக்க அரசாங்கம் இடமளிக்கக்கூடாது என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பிரசார செயலாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான விஜித்த ஹேரத் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views