அமெரிக்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியானார் ஏமி கோனி

அமெரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக ஏமி கோனி பாரெட்டின் பதவியேற்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views