அமெரிக்க இராஜாங்க செயலர் மைக் பொம்பியோ இலங்கை வந்தார்!

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலர் மைக் பொம்பியோ சற்று சற்றுமுன்னர் இலங்கை வந்தடைந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views