அமெரிக்க இராஜாங்க செயலரின் இலங்கை விஜயத்திற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு

இலங்கைக்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான தொடர்புகளில் தலையீடு செய்வதற்கும் அழுத்தங்களைப் பிரயோகிப்பதற்கும் அமெரிக்க இராஜாங்க செயலரின் விஜயம் பயன்படுத்தப்படுவதைக் கடுமையாக எதிர்ப்பதாக சீனா தெரிவித்திருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 Views