හිටපු එස්.ටී.එෆ් කොස්තාපල් ගෙදර ආයුධ හදලා

සිය නිවෙසේ අවි ආයුධ නිශ්පාදනය කරන කම්හලක් පවත්වාගෙන ගිය බව කියන හිටපු පොලිස් විශේෂ කාර්යය බළකා කොස්තාපල්වරයකු ගිනි අවි,ජීව පතුරොම් ඇතුළු උපකරණ රැසක් සමඟ අද(26) අත්අඩංගුවට ගත් බව තංගල්ල කොට්ඨාස දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරිහු කියති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views