හම්බන්තොට ධීවර වරායේ ධීවරයින් 2ට කොවිඩ්

හම්බන්තොට ධීවර වාරයේ  ධීවරයින් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට ඔවුන්ගෙන් ලබාගත් PCR පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views