සරසවි කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

 2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ කඩයිම් ලකුණු මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views