විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ කඩඉම් ලකුණු අද අන්තර්ජාලයට

2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ කඩඉම් ලකුණු අද නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසුවේ අද දිනය තුළ අන්තර්ජාලයට එම ඉසෙඩ් කඩඉම් ළකුණු නිකුත් කරන බවයි.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.ugc.ac.lk වෙත පිවිසීමෙන් එම කඩ ඉම් ලකුණු බලාගත හැකියි.

පසුගිය වසර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත මෙවර විශ්ව විද්‍යාලවලට සඳහා සිසුන් 41,500 ක් බඳවා ගැනීමටයි සැළසුම් කර ඇත්තේ.

වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු ආදී උපාධි පාඨමාලා කිහිපයක් සඳහා මෙවර බඳවා ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව ද ඉහළ නංවා ඇතැයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views