“යන්නත් බැහැ.එන්නත් බැහැ” -ප්‍රවාහන පහසුකම් නැතිව රෝහල් සේවකයින් දැඩි අසීරුතාවක

ඇතැම් ප්‍රදේශවල පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය නිසාවෙන් රාජකාරි අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීමට නොහැකිව සෞඛ්‍ය සේවකයින් අසීරු තත්වයකට පත්ව ඇති බව මවුරට වෙබ් අඩවියට වාර්තා කරනවා.

ඇතැම් සේවකයින් සිය පුද්ගලික වාහනවලින් සේවා ස්ථාන කරා පැමිණියද ,පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කොට රෝහල් කරා පැමිණෙන සෞඛ්‍ය සේවකයින් මෙලෙස අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේ.

ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැති නිසා ඇතැම් රෝහල්වල දින ගණනක් සේවය කල සේවකයින්ද නිවෙස් බලා යාමට නොහැකිව සිටින අතර නිවෙස් වල සිටින සේවකයින්වද යළිත් වැඩමුරයන් සඳහා රෝහල් වෙත ගෙන්වා ගැනීම අපහසු වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views