මධ්‍යම පළාත්තේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම මසකට අත්හිටුවයි

කොවිඩ් 19 වෛරසයේ බලපෑම හේතු කොටගෙන මධ්‍යම පළාත් ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරනු ලබන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යය හෙට දින (27) සිට මසක කාලයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව මධ්‍යම පළාත් ප්‍රවාහන කොමසාරිස් පාරමී තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 Views