බ්ලුමැන්ඩල් සංඛගේ බිරියත් ඥාති පුතාත් ලක්ෂ 20 ක මුදල් හා මත්කුඩු සමඟ කොටුවෙති

 සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයකු සහ  මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වශයෙන් හැඳින්වෙන බිලුමැන්ඩල් සංඛ නමැත්තාගේ බිරිඳ සහ ඔහුගේ ඥාති පුතෙක් රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදල්  සහ හෙරොයින් සමග ඊයේ (25) පෑලියගොඩ ඔලියමුල්ල හන්දියේ දී කැලණිය කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ පොලිස් කණ්ඩායමක් මගින් අත්අඩංගුවට  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views