පැලියගොඩ ගිය දෙහිවල 114න් තිදෙනකුට කොවිඩ්

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳපොළට ගිය වෙළෙඳුන් ආශ්‍රිත දෙහිවල ප්‍රදේශයේ 144 දෙනකු නිරෝධායනයට යොමුකර පිහිටුවා ඇති සාන්ත ජෝන් ප්‍රාථමික විදුහල් පරිශ්‍රයේ සිටින අයගෙන් තිදෙනකුට ඊයේ (25) පැමිණි පී.සී.ආර්. පරික්ෂණ වාර්තා අනුව වයිරසයට ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීම නිසා එම තිදෙනා වහාම   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views