චීනය තුල යලිත් කොරෝනා ව්‍යාප්තියක්

චීනය තුල යලිත් කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඊයේ දිනය තුල පමණක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views