කොරෝනා හොයන්න රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්‍ෂණයත් එයි

මෙරට කළ යුතු පී.සී.ආර්. පරීක්‍ෂණ ප්‍රමාණය ඉහළ යමින් තිබෙන නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දැනට අනුමත කර තිබෙන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් නැමති පරීක්‍ෂණය ද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරගෙන යන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රසායනාගාර සේවා පිළිබඳ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද ජයලාල් මහතා පැවසීය.

The post කොරෝනා හොයන්න රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්‍ෂණයත් එයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views