කොරෝනා නිසා චාමර රණවක

මාධ්‍යවේදියා ::

කොරෝනා නිසා හැමෝගෙම ජීවිත වලට ආර්තික ගැටලු ඇවිල්ල .සමහරු කරකියා ගත නොහැකිව ඉන්නව .නමුත් අහම්බෙන් අපිට පින්තූර වගයක් හම්බුනා. ඒ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී චාමර රණවක ගේ. බලන්න චාමර මොකද මේ කාලේ කරන්නෙ කියල.

The post කොරෝනා නිසා චාමර රණවක appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views