කළුතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලටත් තැපෑලෙන් ඖෂධ

රජයේ රෝහල් සායනවලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝගීන් වෙත මසක ඖෂධ තැපෑල හරහා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල දෙවන අදියරට පිවිස තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට අමතරව, කළුතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල රෝහල්වලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝගීන්ට හෙට සිට ඖෂධ නිවෙස් වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරන්නේ.

සායන සඳහා ලබාදී ඇති පොතෙහි ඇතුළත් ලිපිනයට අදාළ ඖෂධ තැපෑල හරහා යොමු කෙරෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, එම ලිපිනයන්හි යම් දෝෂ ඇත්නම් සායන සඳහා යොමුවන රෝහලෙහි දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබාදී එය යාවත්කාලීන කර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views