කටනායක තවත් කම්හල් දෙකකින් කොරෝනා..

කටුනායක පිහිටි තවත් කර්මාන්තශාලා දෙකකින් කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවී තිබේ.

‘DPL ග්ලවුස්’ කම්හලේ සේවකයන් හත් දෙනෙකුට සහ ‘ඇන්සෙන් ලංකා’ කර්මාන්ත ශාලාවේ එක් ආසාදිතයෙකු හමුවී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ සමීප ආශ්‍රිතයන් පරීක්ෂණවලට ලක් කිරීමට නියමිත අතර නිරෝධායන කිරීමටද කටයුතු කර ඇත.

The post කටනායක තවත් කම්හල් දෙකකින් කොරෝනා.. appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views