උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2019 වසරේ පැවති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ විශ්ව විද්‍යාල කඩඉම් ලකුණු අන්තර්ජාලයට නිකුත් කළ බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ වෙබ් අඩවියෙන් (https://admission.ugc.ac.lk) මගින් එම ලකුණු ලබා ගත හැකියි.

2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත මෙවර සිසුන් 41,500 දෙනෙකු බදවා ගැනිමට සැලසුම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views