අද හෙට පාර්ලිමේන්තුව වැසෙයි / 22කට හෙට පී සී ආර්

පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිසියට අනුයුක්තව සේවයේ නියුතු පොලිස් නිලධරයකුට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් අද සහ හෙට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views