අද සිට නිවෙස් නිරෝධායනය පමණයි – යුද හමුදාපති

මින් ඉදිරියට කොරෝනා ආසාදිතයෙක් වාර්තා වුවහොත් ඔවුන්ගේ පළමු ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views