முழு நாட்டுக்கும் ஊரடங்கு தேவை கிடையாது  – ஆளும் கட்சி

கொவிட்-19 வைரஸ் தாக்கத்தினால் முழு நாட்டுக்கும் ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டிய தேவை கிடையாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views