மாதம் முழுவதும் வேலைபார்த்தும், மணிக்கணக்குக் கட்டணமாக ஊதியம் வழங்கப்படும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்-குழந்தைகளுக்கான சிறப்புக் கல்விப் பயிற்றுநர்கள் கொத்தடிமைகளா என்ன? அவர்களின் நீண்ட பணிக் காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு அவர்களை நிரந்தரமாக்கி, சட்டப்படியான ஊதியமும் வழங்குக எனத் தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறது தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி!

மாதம் முழுவதும் வேலைபார்த்தும், மணிக்கணக்குக் கட்டணமாக ஊதியம் வழங்கப்படும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்-குழந்தைகளுக்கான சிறப்புக் கல்விப் பயிற்றுநர்கள் கொத்தடிமைகளா என்ன? அவர்களின் நீண்ட பணிக் காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு அவர்களை நிரந்தரமாக்கி, சட்டப்படியான ஊதியமும் வழங்குக எனத் தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறது தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி! தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கும் கல்வி கற்பிக்கும் சிறப்புப் பயிற்றுநர்கள் 1761 பேர் மற்றும் இயன்முறை மருத்துவர்கள் 435 பேர்…

The post மாதம் முழுவதும் வேலைபார்த்தும், மணிக்கணக்குக் கட்டணமாக ஊதியம் வழங்கப்படும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்-குழந்தைகளுக்கான சிறப்புக் கல்விப் பயிற்றுநர்கள் கொத்தடிமைகளா என்ன? அவர்களின் நீண்ட பணிக் காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு அவர்களை நிரந்தரமாக்கி, சட்டப்படியான ஊதியமும் வழங்குக எனத் தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறது தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி! appeared first on Tamilcnn – Tamil News – Tamil Cinema – Tamil Songs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views