புளுமெண்டல் சங்காவின் மனைவி, மகன் கைது

பாதாள உலகக் குழு உறுப்பினரான புளுமெண்டல் சங்கா என்பவரின் மனைவியும், மகனும் ஜா-எல பகுதியில் வைத்து கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views