பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த இஸட் புள்ளிகள் வெளியீடு

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த இஸட் புள்ளிகள் (வெட்டுப்புள்ளிகள்) வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 2019 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட க.பொ.த உயர் தரப் பரீட்சைகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த வெட்டுப்புள்ளிகனை பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இணைப்பு1. Websiteswww.admission.ugc.ac.lkwww.ugc.ac.lk2. Call 1919 (Government Information Centre)3. SMS to 1919Format: ugc <space

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views