சட்ட திட்டங்களுக்குட்பட்டே பி.சி.ஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்: டிக்கோயா கிளங்கன் வைத்தியசாலை அறிவிப்பு

வைத்தியசாலைகளுக்கு வருகை தரும் அனைவருக்கும் பி.சி.ஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views