கொரோனா அதிகூடிய ஆபத்துடைய 48 பிரதேசங்கள்

சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோய் பிரிவினால் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறித்த அதிக அபாயமுள்ள பிரதேசங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த 14 நாட்களில் காணப்பட்ட நிலைவரத்தின் அடிப்படையில் இந்த அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிரதேச மருத்துவ அதிகாரிகள் (MOH) பிரிவுகளுக்கேற்ப இவை அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views