இத்தாலியில் கொண்டு வரப்படும் புதிய கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

இத்தாலி நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் வழக்குகள் அதிகரிப்பதை தடுக்கும் வகையில் சில புதிய கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் அந்நாட்டு அரசால் கொண்டுவரப்படவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views